Onze diensten

Wij structuren waar dat noodzakelijk is, wij zijn pragmatisch en flexibel waar dat kan. Altijd gericht op het vinden van een juiste balans tussen de belangen zowel binnen als buiten de scope van het vraagstuk. Wij zijn in staat complexe vraagstukken op te delen in hanteerbare bestanddelen en deze weer tot een werkbaar geheel samen te voegen.

Wij hebben kennis over architectuur, infrastructuren, systemen en applicaties in de profit en non-profit sectoren. Naast de al genoemde specialistische kennis in de sectoren beschikken we dus ook over expertise van actuele informatietechnologie. Dat is echter nog niet voldoende voor succes. Uiteindelijk gaat het immers om de mensen binnen de organisatie; mensen met een natuurlijke weerstand tegen verandering, die echter wél met de nieuwe apparatuur en programmatuur moeten leren werken en/of zich bedreigd voelen door mogelijke organisatieveranderingen. Minstens zo belangrijk is daarom empathie, het vermogen van de IT-consultant om zich in te leven in de behoeften van de gebruikers. Het vermogen om vanuit een brede blik de werkmethoden en praktische wensen te vertalen in technische hulpmiddelen is onontbeerlijk, net als het vermogen om bij de introductie hiervan heldere instructies en geduldige ondersteuning te verstrekken. Technische oplossingen zijn alleen praktische oplossingen als de medewerkers er probleemloos mee aan de slag kunnen.

IT Advies/Consultancy

Diverse factoren hebben invloed op de veranderingen in de software-industrie en IT management. Technologische trends gaan samen met Big Data, het Nieuwe Werken, Cloud Computing, smart clients, business-proces transformaties en servicegeoriënteerde architectuur resulteren in nieuwe trends als ‘software as a service’ (SaaS), de massale opkomst van uitbestedingen en professionele diensten. Door de huidig vertraagde economie staan de IT budgeten onder druk waardoor organisaties geneigd zijn alleen het hoogst noodzakelijke uit te voeren en de beheer-, wijziging-, en onderhoudskosten omlaag te brengen. De toenemende vraag naar financiële en maatschappelijke verantwoording bij grotere investeringstrajecten vraagt om samenwerking met een objectief adviseur. Surrex is thuis in adviseringstrajecten in verschillende sectoren én volledig leverancier-onafhankelijk. Met de bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt analyseren wij uw organisatie in relatie tot de inrichting, het beheer en de kosten van de IT-middelen. Wij brengen ook uw bestaande systeemlandschap in kaart, eventueel in combinatie met een integratie en/of saneringsadvies. Lokale overheid en de centrale overheid staan in de komende jaren voor de opdracht om efficiënter te werken en een betere dienstverlening te bieden aan de burgers en bedrijven. Wij geven advies en bieden innovatieve oplossingen voor e-overheid vanuit de visie dat organisaties beter presteren als mensen beter presteren. Wij bieden oplossingen op maat specifiek voor iedere organisatie, wij vinden dat iedere organisatie ondanks eventuele overeenkomsten met anderen toch uniek is.

Architectuur

Wij gebruiken vaak het metafoor van een brug als we over architectuur praten. Een geslaagde brug sluit perfect aan op de oevers die hij moet verbinden, past in het landschap, en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. Zo is het ook met uw IT. De huidige IT landschappen zijn complex en verouderen snel, terwijl de mogelijkheden van ontwikkelomgevingen sterk toenemen. Daarnaast kan de IT-support de veranderingen niet meer volgen, terwijl de dynamiek juist toeneemt. De besturing van IT wordt steeds complexer, architectuur zorgt in deze situatie voor IT-Business harmonisatie en evenwicht. Wij zien architectuur als enabler voor organisatieveranderingen. We kennen de architectuurmodellen in de branches waarin we actief zijn. We volgen nauwgezet de trends op de markt van infrastructuren, data centers, applicaties en integratietechnologie. We zijn in staat om onze klanten te helpen met het schetsen van een toekomstarchitectuur. Daarnaast zijn we ook in staat het pad ernaar toe te schetsen. We waken een geleidelijke overgang naar een vernieuwd platform middels faseplanning. Met goed gevoel voor de internationale ontwikkelingen kunnen we organisaties en adviseren bij grote en kleine beslissingen over IT-middelen.

2015 © SURREX ICT services BV