Projecten

Selectie van onze klanten:

Een selectie uit onze projecten

ING Insurances

Surrex heeft de aanbesteding van de Solvency II rapportages bij ING begeleid. Hierbij zijn de functionele en technische specificaties uitgekristalliseerd, is er een leveranciers shortlist opgesteld en het offerte- en selectietraject als geheel begeleid.

Platform #31

Surrex heeft bij de samenvoeging van 5 overheidsonderzoekinstellingen de organisaties geadviseerd over de nieuwe ICT infrastructuur en applicaties op basis van publiek cloud.

Achmea

Surrex heeft bij de samenvoeging van 5 overheidsonderzoekinstellingen de organisaties geadviseerd over de nieuwe ICT infrastructuur en applicaties op basis van publiek cloud.Programma Value Management neemt de nodige maatregelen om tijdig Solvency II compliant te worden. Surrex heeft Achmea geadviseerd over de optimalisatie van de waardeketen van business PvE → modelering → implementatie DWH → Data Mart → Risk Engines t/m het ERP systeem van de organisatie.

Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement behoren tot de kerncompetenties van Surrex. Wij zijn vertrouwd met de veelgebruikte methodieken, waaronder PMI, PRINCE2 en projectmatig creëren. Wij zijn IPMA gecertificeerd maar wezenlijker voor onze aanpak is het feit dat wij de universele principes erachter doorgronden en kunnen toepassen. Wij committeren ons aan de klantdoelstellingen en het resultaat, brengen structuur waar behoefte aan is, zijn flexibel en passen pragmatiek toe waar kan. Projecten op het gebied van de informatievoorziening grijpen direct in, in de processen van organisaties. Dat maakt dat IT-projecten vaak ook organisatieveranderingsprojecten zijn. Deze veranderingen gaan vaak samen met aanbesteding van diensten en systemen van de (IT) organisatie. Wij helpen onze klanten om grip te krijgen op dergelijke aanbestedingen, beslissingen en vergelijkingsprocessen. Wij maken het verschil door de resultaten te behalen binnen de gestelde kaders en de projecten te leiden tot succes.

UWV

Surrex begeleidt de transitie van de elektronische dienstverlening van UWV van de huidige leveranciers naar één nieuw te selecteren IT leverancier die in staat is tot verdere doorontwikkeling van de visie van de organisatie op e-dienstverlening. In dit kader richten wij een versterkte en professionele regieorganisatie op die in staat is samen met de leverancier snelle, efficiënte, doelmatige en excellente diensten te leveren aan de burgers, bedrijven en partners van het UWV.

Gemeente Utrecht

Het opzetten en begeleiden van het programma BI met als doel het vernieuwen van de infrastructuur als geheel, serverpark, directory structuur, VDI werkplekken, database omgeving, web-services, monitoring, deployment, digitale certificaten beheer en OTAP. Daarnaast de migratie van ruim 400 bedrijfsapplicaties naar het nieuwe platform en de inrichting van het tijdelijke beheer binnen het programma gedurende 1,5 jaar.

KIWA

Kiwa neemt alle vergunningstaken: Luchtvaartbrevetten, Rijnvaart, Koopvaardij, Taxi, Bus en Internationaal vervoer inclusief medewerkers via een ‘out placement’ traject van de Inspectie Verkeer & Waterstaat over. Doel van het project is de transformatie van vergunningstaken van de Inspectie naar Kiwa te begeleiden, de vergunningensystemen van de Inspectie te modificeren, geschikt te maken voor commerciële doeleinden en te migreren naar??????

Automatisering van beheertaken

IT draagt niet alleen bij aan efficiëntie verhoging van de business, maar ook aan eigen efficiëntie verhoging. Door de evolutie van IT worden de beheertaken steeds beter en sneller uitgevoerd. Organisaties werken aan hun business continuïteitverhoging via proactief beheer, monitoring en voorspelling van mogelijke uitval in de informatiesystemen. Automatisering en robotisering leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Door het automatiseren van routine checks, monitoring van systeemonderdelen en applicatie- en businessketens en waar mogelijk robotisering van correctieve maatregelen wordt de continuïteit van IT gewaarborgd. Een voorbeeld is de elektronische facturatie van een grote onderneming die door het vollopen van schijf, uitval van middleware of infrastructuur niet gestagneerd hoeft te worden als door automatisering en robotisering van de beheertaken problemen bij voorbaat worden voorkomen of automatisch verholpen. Surrex helpt haar klanten met de inrichting van ketenmonitoring, identificeren van te automatiseren beheertaken, uitvoeren van automatische taken en robotiseren van correctieve maatregelen.

Automatisering Gemeente Utrecht

In het kader van de verdere professionalisering van de automatiseringsdiensten en de stap naar proactief beheer, heeft Surrex de ketenmonitoring en een groot aantal routinematige automatiseringstaken van de beheerafdelingen met behulp van Microsoft System Center Suite geautomatiseerd.

Ontwikkelen van Self-service portalen

Naarmate het IT kennisniveau van de medewerkers groeit, streven de organisaties naar meer zelfredzaamheid van de medewerkers. Kennisbanken, blogs en social media dragen hier ook een belangrijke rol bij. Self-service portalen in combinatie met de automatisering van servicemanagement processen, verhogen de zelfredzaamheid van de medewerkers en versnellen de generieke dienstverlening van de IT organisatie. Surrex helpt de organisaties met het inrichten van servicemanagementprocessen, serviceverzoeken en de automatisering van het geheel in een integrale tooling. Daarnaast helpen wij de IT beheerorganisaties met het verder professionaliseren van hun dienstverlening. Hoewel wij veel kennis en ervaring hebben met Microsoft producten, beperkten wij ons niet tot een specifiek platform.

Gemeente Utrecht

Surrex richt de self-service portaal van de gemeente Utrecht in op basis van Microsoft System Center Suite, Cireson Analist portal en Cireson Self-Service Portal als ticketing/call /servicemanagement systeem. Met de inrichting van het self-service portaal worden de serviceverzoeken efficiënter, sneller en doelmatiger in behandeling genomen en foutloos uitgevoerd.

2015 © SURREX ICT services BV